стелаж от тел неразглобяем

стелаж за пакитирани стоки, ядки и други