конферентна маса със столове

конферентна маса състояща се от 8 модула с осем стола.